Mẹ ba lồn đẹp kinh gạ địt con trai Sharon white, thôi, rồi mẹ lại tắt máy, Tôi khá khó hiểu, tại sao giữa đêm lại đi bấm nhầm được, tôi nhắn hỏi mẹ có đi chơi đâu không thì mẹ nhắn lại không muốn đi đâu cả, muốn tôi ở nhà ôn bài thì mẹ sẽ yên tâm hơn, Tôi cũng lập tức nghe lời và lôi bài tập ra đọc, Sáng thứ hai đi học, mẹ nhắn tôi là sẽ đi muộn và không gặp tôi vào sáng thứ hai được, phim xxx đến lúc chào…