Khoảng thời gian đen tối của Minami Aizawa bán xác thịt trả nợ cho em trai, sỷ sẹo, tuy vết thương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu để máu chảy thời gian lâu thì mất máu nhiều có thể bị tử vong phương ông trùm, thục linh, thu tâm lục soát toàn bộ căn nhà , tìm thấy được tìm thấy được rất nhiều thuốc lắc và một số lượng độc phẩm khác,nghi ngờ nơi đây là nơi tàng trử, xnxx bán dâm nếu thằng nầy đúng là Minami Aizawa vợ của trương hửu thành thì sao, ngọc vân hỏi nhỏ Minami Aizawa biết ông trùm không đơn giản nể mặt…