Em gái vị thành niên bị người bố dượng đồi bại cướp đới con gái Qi Xiaolian, Mỗi lần Lâm Yến đều nhờ tôi chiếu cố cho nó, Lâm Yến cũng không keo kiệt với cả Trần Đại Sơn, Lần này hắn đúng là dùng Sư tử ngoạm, Đúng vậy, ăn uống đều tìm đến chú, phim sex ko che làm dì chắc chắn không sẵn lòng, Trương cu cười trào phúng: Trần Đại Sơn lo cho hắn còn hơn là người thân, Người làm mẹ còn không quản được hắn thì người làm chú có thể làm được gì chứ, Tôi nghĩ chị gái hắn ta chắc chắn muốn ăn chết Trần Đại Sơn, chị ta sẽ cố gắng hết sức để lấy số tiền kia, Muốn móc thì cũng phải có a! Từ Hàm…