Rát buồi khi chịch em hàng xóm lồn khít nịt Yotsuha Kominato, chuyện này nói cho nàng họ biết nha kim khánh nhìn quanh,sợ chi ô sin nghe được thì không nên, sex xxx chuyện gì nàng họ là như vầy nè,hi hi,mà thôi không nói nửa tránh người ta nói nàng nhiều chuyện, khánh úp mở ra vẻ ta đây không phải bà tám nhưng thật ra là muốn chờ thu phong hỏi tới mới xì ra bí mật đây là đặc tính của những bà tám chuyên nghiệp, ây da,chúng ta là người nhà với nhau mà biết gì nói nàng nghe…