Anh chàng mới cưới nhưng lại thèm địt mẹ ruột Yuka Mizuno, dể dàng hơn nhiều, chánh văn phòng diệp hòa ái nói, vlxx tình hình, hai người phản đối, hai người thuận, la định quốc ngồi như thiền, lảo không có ý kiến, phó chủ tịch hoàng bận bịu với cái i phone, xem ra tinh hình bây giờ trương hạo nam phải phát biểu rồi, giờ phút nầy bí thư thái điệp của cao lảnh cũng là tỉnh ủy viên lên tiếng, mẹ ủng hộ ý kiến của chánh văn phòng diệp, làm sáng tỏ vấn đề cũng tốt, nhìn…