Diễn Viên : Akane Soma

Lo sợ vl khi địt với mẹ vợ hứng tình Akane Soma

Lo sợ vl khi địt với mẹ vợ hứng tình Akane Soma, điều ướt áo, Nhưng kẹt là mẹ vợ lại là cháu của Dượng Chín, cấp chỉ huy của hắn ngày xưa mà cho đến giờ hắn vẫn còn kính nể nên chưa dám… thả dê, phim vlxx Bữa nay nghe Dì Chín mở lời, hắn cũng làm bộ suy nghĩ 5-10 giây lấy lệ rồi đồng ý một cái rụp : Dì Dượng (hắn không còn kêu bằng cấp bậc nữa vì Dì Chín không muốn nghe kêu nhau bằng Trung Úy, Đại Úy nữa) có lòng cho cháu share phòng thì còn gì hơn…