Gái tattoo bị thanh niên thất bại khống chế cưỡng đoạt thể xác Chen kexin, ca lớp đó lớp mình ít trai với lại hiền nữa nên bị bọn nó gây sự miết , UK , Mà nè ông có biết đánh nhau không , gái xinh có chuyện gì dấu tên biến thái phải không có phải lớp 10/9 lại gây chuyện phải không , phim sex gai xinh bị thằng bệnh hoạn hiếp dâm Ông trả lời câu hỏi của tên biến thái đi tên biến thái mới nói , tên biến thái có học vài môn võ thôi , Ông quay lại trường đi tên biến thái kể cho nghe , Thôi gái xinh không cần kể nữa tên biến thái hiểu rồi ôm chặt vào…