May ghê liếm được em gái trên fb ngọt thịt Chen Kexin, dây vừa thông, xvideo hoa có vẻ nóng lòng,nàng muốn biết tinh hình của đơn đặt hàng đẻ có thể tinh toán lúc nào thích hợp để trở về canada, xong rồi,anh mới vừa nhận tin,bên toronto đã nhận được phân nửa của mình ha ha thằng cháu của ả tối đa chỉ có thể sống thêm ba ngày 72 giờ nửa thôi, có chắc không giọng hoa nửa mừng nửa hồi họp, làm sao anh biết được đây là chuyện làm ăn của họ, không có lý nào họ gạt…