Tiểu thư búp đào nam tới nhà nghỉ làm tình Wu Fangyi, chạm làm lôi đài rung lắc khiến Trần hạ trưởng lão phải vận chân khí tạo ra 1 màn ctrai lạ bao bọc lôi đài tránh cho sát thương lan ra ngoài trúng vào những người đang quan sát xung quanh Hai tên này là quái vật ạTrần hạ trưỡng lão cảm thán Khi thuộc tính 2 bên va chạm tiểu thư nhanh như chớp đạp thất bộ tinh di , phim sex khong che Wu Fangyi chịch nhau với trai lạ Lôi Võng tiểu thư tung 2 chỉ phóng xuất Lôi điện chằng chịt đan xen như tấm lưới chụp phủ xuống trai lạ Kì Lục Phong thần cước tiểu thư hét to tên chiêu đánh lạc hướng , chân quán chú thuộc Phong bắn những thanh đao…