Quãng thời gian sung sướng bên chị dâu lồn múp Nanami Misaki, đưa ra kết luận muốn giết mình đơn giản chỉ có hai nhóm: Một nhóm là thành viên thuộc tổ chức vũ trang khủng bố, chính là tổ chức muốn cướp hai trăm năm mươi đầu đạn hạt nhân mà lúc trước mình đã phá huỷ kế hoạch của bọn chúng, rồi còn xử lý sạch số thành viên bọn chúng phái đi tới thành phố Bắc Hải, phim sex hay phỏng chừng bọn chúng hận không thể giết chết kẻ gây ra chuyện này, Nhưng khả năng nhóm này trả thù rất…