Đang mân lồn thì bị anh trai nhìn lén Shen Nana, biến thái biết làm sao cô ấy lại tự tin vẽ môi như một miếng gan của con lợn tươi, anh thèm địt im lặng nhìn đại thẩm lật cuốn sách lớn, xnxx Bây giờ khách sạn nhỏ đều quản lý bằng máy tính, Làm thế nào nơi này vẫn có thể sử dụng một phương pháp cũ như vậy? Chờ đợi, anh thèm địt nhàm chán hỏi vài lời, nhưng những lời của đại thẩm lại khiến anh thèm địt cảm thấy chán nản và muốn chửi một tiếng, Đây là khách sạn tốt nhất, lão già biến thái có mạng.